Коришћени текстови:
Милослав Бонџић
Гордана Тошић
Марија Марић
Драгомир Бонџић
Мирољуб Милинчић
Милорад Сијић
Илија Јокановић
Иван Брборић
 

         Почетак

 
 

Издаваштво

Публикације:
Жупски зборник 1
Жупски зборник 2
Монографија Руденице
Разгледнице:
Издавачка делатност музеја је после више од десет година поново покренута 2006. године покретањем часописа за историјска, културолошка, и природњачка истраживања Жупе александровачке под називом „Жупски зборник“.

Часопис је замишљен као годишње гласило Завичајног музеја Жупе, интердисциплинарни стручно-научни часопис отворен за све врсте научноистраживачких и стручних прилога из свих научних дисциплина, који за централну тему имају жупски простор и живот и рад њеног становништва у прошлости и садашњости.

Друштвену и научну оправданост постојања оваквог часописа налазимо у чињеници да простор  александровачке Жупе и ближе околине представља посебну целину не само у природном (геолошком, климатском, хидролошком, итд.), већ и у друштвеном – историјском, лингивистичком, културолошком и привредном смислу.

Те особености нису довољно истражене ни научно обрађене, а сходно томе јавност није довољно упозната са просторним одликама, прошлошћу, животом становништва и свеукупним ресурсима овог подручја. Зато се организовано, систематско и планско мултидисциплинарно изучавање намеће као прека потреба, а самим тим и публиковање постигнутих научних резултата и представљање ширем кругу читалаца како на овом подручју, тако и ван простора о коме је реч.

Сматрамо да је часопис најпогоднија форма презентације резултата и подстицања даљих истраживања којим ће се на прави начин наставити вишедеценијски прегалачки и пионирски рад на неговању, сабирању и чувању жупске баштине кроз
COLLEGIUM HISTORICUM који је основао професор Милослав Бонџић, утемељитељ и први директор Завичајног музеја Жупе. Посебну захвалност Завичајни музеј Жупе дугује Институту за савремену историју из Београда на стручној подршци и помоћи.

Редакциони одбор часописа сачињавају: др Мирољуб Милинчић, мр Драгомир Бонџић, мр Зоран Јовановић, Оливера Дуњић и Иван Брборић.

Уредници: мр Драгомир Бонџић и Иван Брборић

Поред првог броја зборника који је, како је већ поменуто, изашао 2006. и другог броја који је изашао у јуну 2007, музеј је током 2007. године издао и монографију села Руденице коју је написао локални хроничар Драгиша Милосављевић. Поред издања књига и часописа издали смо и комплет разгледница са мотивима Жупе од бербе грожђа из 1933. до данас као и каталог изложбе под називом „Симболи“, ауторке Снежане Маринковић, академског сликара и вишег кустоса Музеја савремене уметности из Београда.

За следећу годину у припреми су три издања: „Жупски зборник“ број 3, потом „Чаршија - прича о људима који су стварали Александровац жупски“ од аутора Милорада Сијића и „Роми у Жупи“ аутора Светомира Д. Томића.

©2007 Zavičajni muzej Župe
web design:
Regionalna privredna komora Kruševac